Zehra

Nabizade Nazım’ın Karabibik’ten altı yıl sonra yayımladığı Zehra, bir hırs ve intikam romanıdır.

Stok Kodu: 9786055768386 Kategoriler:

Açıklama

Nabizade Nazıın
Karabibik’ten alt
ı yıl
sonra yay
ımladığı Zehra, bir hırs
ve intikam roman
ıdır.

Zengin bir tüccarın
k
ızı
olan Zehra, öksüz büyümü
ştür ve aşırı
k
ıskançtır.
Babas
ının
kâtibi Suphi’yle evlidir.
İlk zamanlar karısına
â
şık olan Suphi bir süre sonra
gönlünü güzeller güzeli S
ırrı
Cemal’e kapt
ırır.
Yarad
ılışından kıskanç
olan Zehra, birde kocas
ının
evdeki güzel cariye S
ırrı
Cemal’e â
şık olduğunu
ö
ğrenince intikam ateşiyle
tutu
şmaya başlar.
Zehra’n
ın hırsıyla
sonunu dü
şünmeden çevirdiği
entrikalar sonucu birçok hayat mahvolur.  

Nabizade
Naz
ım, romanda aşırıya kaçan duygu ve
zaaflar
ın insanlara neler yaptırabildiğini, kişinin hem kendisine hem
de çevresine verdi
ği
zararlar
ı anlatmak istemiştir.

Ek bilgi

Yazar

Nabizade Nazım

Sayfa

120

Marka

Sis Yayıncılık

Yıl

2012

Instagram
Facebook
Twitter